โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โครงสร้าง

Word Document o1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.36 KB