โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document o35   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.44 KB