โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Word Document o15   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.39 KB