โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Adobe Acrobat Document O24   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.72 KB
Excel Spreadsheet    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.77 KB
Word Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.74 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 264.43 KB
Word Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 892.11 KB