โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document o41   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.26 KB