โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Word Document o30   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.05 KB