โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document o36   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 308.91 KB