โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
อำนาจหน้าที่

Word Document o3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.67 KB