โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
แผนดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document o10   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.95 MB