โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document o25   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.24 KB