โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Adobe Acrobat Document O18   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.95 MB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 307.96 KB