โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document o37   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.09 KB