โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document o39   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303.86 KB