โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป.ลำปางเขต 1 (อ่าน 66) 12 เม.ย. 66
ผู้ได้รับคัดเลือก (อ่าน 76) 06 เม.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (อ่าน 75) 06 เม.ย. 66
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 72) 06 เม.ย. 66
ผู้ได้รับคัดเลือก (อ่าน 82) 06 เม.ย. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 145) 10 ก.พ. 66
ผลกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน (อ่าน 128) 06 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 162) 31 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 153) 31 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 141) 31 ม.ค. 66
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 162) 10 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเมืองยาววิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 147) 10 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเมืองยาววิทยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 219) 29 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองยาววิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒฯางานตามข้อตกลง (PA) (อ่าน 285) 06 ต.ค. 65
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (อ่าน 340) 30 ส.ค. 65
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 420) 09 มิ.ย. 65
ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 91) 27 พ.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 2564 (อ่าน 66) 16 พ.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2564 (อ่าน 64) 16 พ.ค. 65
แผนกลยุทธิ์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา (อ่าน 66) 16 พ.ค. 65
แจ้งผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนเชิญร่วมประชุม และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน (อ่าน 436) 10 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และโรงเรียนลำปางกัลยาณี (อ่าน 462) 31 มี.ค. 65
กิจกรรมประกวดซุ้มอาหารช้าง เนื่องในวันช้างไทย (อ่าน 574) 14 มี.ค. 65
สพป.ลำปาง เขต 1 รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 636) 11 ก.พ. 65
เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบOn-site เป็นแบบ On-Hand วันที่ 10-14 มกราคม 2565 (อ่าน 603) 08 ม.ค. 65
(อ่าน 276) 23 ต.ค. 64
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา (อ่าน 544) 30 ก.ย. 64
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา (อ่าน 580) 26 ก.ย. 64
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระดานโปรแกรมหุ่นยนต์เก็บอุปกรณ์ (อ่าน 485) 19 ส.ค. 64
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ROSE MYW MODEL (อ่าน 74) 03 ส.ค. 64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2563 (อ่าน 101) 19 ก.ค. 64
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 100) 19 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองยาววิทยา เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID ๑๙ ) (อ่าน 551) 08 ก.ค. 64
คู่มือปฏิบัติการ ในสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเมืองยาววิทยา (อ่าน 100) 24 พ.ค. 64
การประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 595) 23 พ.ค. 64
โรงเรียนเมืองยาววิทยาพบผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 466) 23 พ.ค. 64
แจ้งเปิดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 429) 22 พ.ค. 64
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) โรงรียนเมืองยาววิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 (อ่าน 144) 22 พ.ค. 64
ขอความกรุณา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ (Thai Save Thai) (อ่าน 245) 20 พ.ค. 64
การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 431) 29 เม.ย. 64
ผลการสอบทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 397) 29 เม.ย. 64
การสอบปลายภาคเรียน และการสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 418) 29 มี.ค. 64
ผลงานโรงเรียน ด้านการกีฬา (อ่าน 482) 15 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 410) 13 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองยาววิทยา (อ่าน 510) 05 ม.ค. 64