โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564