โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
คณะผู้บริหาร

นายอนันต์ เงาเดช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา