โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ก.ย. 65 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
17 ก.ย. 65 ถึง 18 ก.ย. 65 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
20 ส.ค. 65 ถึง 21 ส.ค. 65 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับอำเภอ
12 ก.ค. 65 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
09 มิ.ย. 65 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
17 พ.ค. 65 เปิดเรียน ปีการศึกษา 2565
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565