โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
28 ต.ค. 64 ประชุมคณะครู เพื่อเตรียมการในการเปิดเรียน
01 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
26 พ.ค. 64 วันวิสาขบูชา
10 เม.ย. 64 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
08 เม.ย. 64 การนำเสนอนวัตกรรม โครงการ IFTE สนง.ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
07 เม.ย. 64 ถึง 09 เม.ย. 64 การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายเมืองยาว แม่สัน
29 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64
สอบปลายภาคเรียน และสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2563
29 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64 การทดสอบปลายปีและปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
26 มี.ค. 64 วันหยุด ประจำภาคเหนือ
25 มี.ค. 64 ระดับประถมศึกษา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
24 มี.ค. 64 สอบ NT ป.3 และ ระดับปฐมวัยศึกษาแหล่งเรียนรู้อำเภอเกาะคา
18 มี.ค. 64 สอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test) ป.1 และทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษา
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 การทดสอบทางการระดับชาติ O-Net ป.6 และ ม.3
05 มี.ค. 64 สอบธรรมศึกษา
26 ก.พ. 64 วันมาฆบูชา
24 ก.พ. 64 ถึง 25 ก.พ. 64 เข้าค่ายพักแรมกลุ่มเครือข่ายเมืองยาว แม่สัน
22 ก.พ. 64 ถึง 26 ก.พ. 64 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
12 ก.พ. 64 วันตรุษจีน
25 ม.ค. 64 ถึง 29 ม.ค. 64 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
16 ม.ค. 64 วันครู
01 ม.ค. 64 วันขึ้นปีใหม่
30 ธ.ค. 63 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
28 ธ.ค. 63 ถึง 29 ธ.ค. 63 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
ส่งแผนการจัดการเรียนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
25 ธ.ค. 63 กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์
11 ธ.ค. 63 วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี
10 ธ.ค. 63 วันรัฐธรรมนูญ
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563