โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document o34   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.66 KB