โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

RAR Archive o33   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.4 KB