โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
ข้อมูลติดต่อ

Word Document o5   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.07 KB