โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document o26   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.91 KB