โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
ผู้บริหาร

นายอนันต์ เงาเดช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/08/2020
ปรับปรุง 31/01/2023
สถิติผู้เข้าชม 101129
Page Views 114649
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านแม่ฮ่าง นาแก งาว
2 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา นาแก งาว
3 โรงเรียนนวลทิพย์วิทยา นาแก งาว
4 โรงเรียนประชาราชวิทยา บ้านร้อง งาว
5 โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง บ้านร้อง งาว
6 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ บ้านร้อง งาว
7 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 บ้านร้อง งาว
8 โรงเรียนผาแดงวิทยา บ้านร้อง งาว
9 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านอีก้อแม่คำหล้า บ้านร้อง งาว
10 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว บ้านร้อง งาว
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) บ้านหวด งาว
12 โรงเรียนบ้านหวด บ้านหวด งาว
13 โรงเรียนบ้านปางหละ บ้านหวด งาว
14 โรงเรียนบ้านแม่กวัก บ้านอ้อน งาว
15 โรงเรียนบ้านห้วยหก บ้านอ้อน งาว
16 โรงเรียนบ้านแหงใต้ บ้านแหง งาว
17 โรงเรียนบ้านแหงเหนือ บ้านแหง งาว
18 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บ้านแหง งาว
19 โรงเรียนบ้านสบพลึง บ้านโป่ง งาว
20 โรงเรียนบ้านโป่ง บ้านโป่ง งาว
21 โรงเรียนบ้านอ้อน บ้านโป่ง งาว
22 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านโป่ง งาว
23 โรงเรียนบ้านขุนแหง ปงเตา งาว
24 โรงเรียนบ้านแม่ฮ่างสาขาแม่ฮ่างเหนือ ปงเตา งาว
25 โรงเรียนบ้านปงเตา ปงเตา งาว
26 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ปงเตา งาว
27 โรงเรียนบ้านปันเหนือ ปงเตา งาว
28 โรงเรียนบ้านห้วยอูน ปงเตา งาว
29 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) หลวงเหนือ งาว 0817965784
30 โรงเรียนดอนไชยวิทยา หลวงเหนือ งาว
31 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล หลวงเหนือ งาว
32 โรงเรียนน้ำทิพย์วิทยา หลวงเหนือ งาว
33 โรงเรียนบ้านน้ำจำ หลวงใต้ งาว
34 โรงเรียนบ้านหลวงใต้ หลวงใต้ งาว
35 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม แม่ตีบ งาว
36 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ แม่ตีบ งาว
37 โรงเรียนบ้านทุ่ง แม่ตีบ งาว
38 โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย ห้างฉัตร
39 โรงเรียนบ้านปงยางคก ปงยางคก ห้างฉัตร
40 โรงเรียนบ้านสัน ปงยางคก ห้างฉัตร
41 โรงเรียนวิสิฐวิทยา(วัดนางแล) ปงยางคก ห้างฉัตร 054338144
42 โรงเรียนบ้านหม้อ ปงยางคก ห้างฉัตร
43 โรงเรียนบ้านปงใต้ ปงยางคก ห้างฉัตร
44 โรงเรียนบ้านจำ ปงยางคก ห้างฉัตร
45 โรงเรียนบ้านทุ่งผา วอแก้ว ห้างฉัตร
46 โรงเรียนวอแก้ววิทยา วอแก้ว ห้างฉัตร
47 โรงเรียนบ้านทุ่งหก วอแก้ว ห้างฉัตร
48 โรงเรียนบ้านล้อง หนองหล่ม ห้างฉัตร
49 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา หนองหล่ม ห้างฉัตร
50 โรงเรียนบ้านป่าไคร้ หนองหล่ม ห้างฉัตร
51 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร ห้างฉัตร
52 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ห้างฉัตร ห้างฉัตร
53 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ห้างฉัตร ห้างฉัตร
54 โรงเรียนบ้านปันง้าว ห้างฉัตร ห้างฉัตร
55 โรงเรียนเมืองยาววิทยา เมืองยาว ห้างฉัตร
56 โรงเรียนบ้านแม่ยามเหนือ เมืองยาว ห้างฉัตร
57 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง เมืองยาว ห้างฉัตร
58 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง เมืองยาว ห้างฉัตร
59 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ เมืองยาว ห้างฉัตร
60 โรงเรียนบ้านเหล่า เมืองยาว ห้างฉัตร
61 โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร
62 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย-ปางปง ปางทราย เวียงตาล ห้างฉัตร 054260195
63 โรงเรียนบ้านดอนหัววัง เวียงตาล ห้างฉัตร
64 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม เวียงตาล ห้างฉัตร
65 โรงเรียนบ้านยางอ้อย เวียงตาล ห้างฉัตร
66 โรงเรียนบ้านสันทราย เวียงตาล ห้างฉัตร 0-5426-9576
67 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง แม่สัน ห้างฉัตร
68 โรงเรียนบ้านปันเต้า แม่สัน ห้างฉัตร
69 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก แม่สัน ห้างฉัตร
70 โรงเรียนบ้านป่าเหียง แม่สัน ห้างฉัตร
71 โรงเรียนแม่สันวิทยา แม่สัน ห้างฉัตร
72 โรงเรียนบ้านหัวฝาย กล้วยแพะ เมืองลำปาง
73 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น กล้วยแพะ เมืองลำปาง
74 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กล้วยแพะ เมืองลำปาง 054827773
75 โรงเรียนบ้านกล้วยแพะ กล้วยแพะ เมืองลำปาง
76 โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ชมพู เมืองลำปาง
77 โรงเรียนบ้านหนองยาง ชมพู เมืองลำปาง
78 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ ชมพู เมืองลำปาง
79 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ชมพู เมืองลำปาง 054-250516
80 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ต้นธงชัย เมืองลำปาง
81 โรงเรียนวัดแม่ทรายคำ ต้นธงชัย เมืองลำปาง
82 โรงเรียนธงชัยวิทยา ต้นธงชัย เมืองลำปาง
83 โรงเรียนบ้านแพะหนองแดง ทุ่งฝาย เมืองลำปาง
84 โรงเรียนบ้านท่าส้มป่อย ทุ่งฝาย เมืองลำปาง
85 โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย ทุ่งฝาย เมืองลำปาง
86 โรงเรียนบ้านท่าโทก ทุ่งฝาย เมืองลำปาง
87 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง
88 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นิคมพัฒนา เมืองลำปาง
89 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง
90 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง
91 โรงเรียนวัดบ้านแลง บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง
92 โรงเรียนบ้านบุญนาค บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง
93 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
94 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
95 โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์ บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
96 โรงเรียนเขลางค์นคร บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
97 โรงเรียนบ้านท่าล้อ บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
98 โรงเรียนบ้านป่าเหียง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
99 โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง บ้านค่า เมืองลำปาง
100 โรงเรียนบ้านสบค่อม บ้านค่า เมืองลำปาง
101 โรงเรียนวัดค่ากลาง บ้านค่า เมืองลำปาง
102 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ บ้านค่า เมืองลำปาง
103 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา บ้านค่า เมืองลำปาง
104 โรงเรียนวัดบ้านเป้า บ้านเป้า เมืองลำปาง
105 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา บ้านเป้า เมืองลำปาง
106 โรงเรียนบ้านบ่อหิน บ้านเป้า เมืองลำปาง
107 โรงเรียนบ้านห้วยยาง บ้านเสด็จ เมืองลำปาง
108 โรงเรียนวัดเสด็จ บ้านเสด็จ เมืองลำปาง
109 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย บ้านเสด็จ เมืองลำปาง
110 โรงเรียนบ้านทรายมูล บ้านเสด็จ เมืองลำปาง
111 โรงเรียนบ้านจำค่า บ้านเสด็จ เมืองลำปาง
112 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา บ้านเสด็จ เมืองลำปาง 342190
113 โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 054823599
114 โรงเรียนวัดบ้านแม่ต๋ำ บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
115 โรงเรียนบ้านเอื้อม บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
116 โรงเรียนวัดทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
117 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
118 โรงเรียนวัดบ้านสัก บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
119 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง บ้านแลง เมืองลำปาง
120 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา บ้านแลง เมืองลำปาง
121 โรงเรียนเมืองมายวิทยา บ้านแลง เมืองลำปาง
122 โรงเรียนบ้านแม่อาง บ้านแลง เมืองลำปาง
123 โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ บ้านแลง เมืองลำปาง
124 โรงเรียนวัดนาน้อย ปงแสนทอง เมืองลำปาง
125 โรงเรียนบ้านกาด ปงแสนทอง เมืองลำปาง
126 โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง ปงแสนทอง เมืองลำปาง
127 โรงเรียนบ้านลำปางกลาง ปงแสนทอง เมืองลำปาง
128 โรงเรียนบ้านสำเภา ปงแสนทอง เมืองลำปาง
129 โรงเรียนบ้านหมอสม ปงแสนทอง เมืองลำปาง
130 โรงเรียนปงแสนทองวิทยา ปงแสนทอง เมืองลำปาง
131 โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย ปงแสนทอง เมืองลำปาง
132 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง พระบาท เมืองลำปาง
133 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง พระบาท เมืองลำปาง (054)212855
134 โรงเรียนบ้านผาลาด พระบาท เมืองลำปาง
135 โรงเรียนบ้านพระบาท พระบาท เมืองลำปาง
136 โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) พิชัย เมืองลำปาง
137 โรงเรียนวัดต้นต้อง พิชัย เมืองลำปาง
138 โรงเรียนบ้านปงวัง พิชัย เมืองลำปาง
139 โรงเรียนบ้านไร่ พิชัย เมืองลำปาง
140 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) สบตุ๋ย เมืองลำปาง
141 โรงเรียนมัธยมวิทยา สบตุ๋ย เมืองลำปาง
142 โรงเรียนลำปางวิทยา สบตุ๋ย เมืองลำปาง 054-217378
143 โรงเรียนอรุโณทัย สบตุ๋ย เมืองลำปาง
144 โรงเรียนประชาวิทย์ สบตุ๋ย เมืองลำปาง
145 โรงเรียนอนุบาลทิวฟ้า สบตุ๋ย เมืองลำปาง
146 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สบตุ๋ย เมืองลำปาง
147 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ สวนดอก เมืองลำปาง
148 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สวนดอก เมืองลำปาง
149 โรงเรียนพินิจวิทยา สวนดอก เมืองลำปาง
150 โรงเรียนมัธยมราษฎร์วิทยาลัย สวนดอก เมืองลำปาง
151 โรงเรียนอนุบาลศิริมาศ (ลำปาง) หัวเวียง เมืองลำปาง
152 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร หัวเวียง เมืองลำปาง 054217526
153 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย หัวเวียง เมืองลำปาง
154 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี เวียงเหนือ เมืองลำปาง 054-217762
155 โรงเรียนไตรภพวิทยา เวียงเหนือ เมืองลำปาง 054-217997
156 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เวียงเหนือ เมืองลำปาง
157 โรงเรียนบ้านปงสนุก เวียงเหนือ เมืองลำปาง
158 โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เวียงเหนือ เมืองลำปาง 054-313931
159 โรงเรียนวัดสบจาง จางเหนือ แม่เมาะ
160 โรงเรียนบ้านทาน จางเหนือ แม่เมาะ
161 โรงเรียนกอรวกจางเหนือพิทยาสรรค์ จางเหนือ แม่เมาะ
162 โรงเรียนบ้านวังตม จางเหนือ แม่เมาะ
163 โรงเรียนบ้านนาแช่ จางเหนือ แม่เมาะ
164 โรงเรียนบ้านปงแท่น จางเหนือ แม่เมาะ
165 โรงเรียนบ้านแม่จาง นาสัก แม่เมาะ 054260169
166 โรงเรียนบ้านแม่หล่วง นาสัก แม่เมาะ
167 โรงเรียนสบจางวิทยา นาสัก แม่เมาะ
168 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ นาสัก แม่เมาะ 054247948
169 โรงเรียนบ้านนาสัก นาสัก แม่เมาะ
170 โรงเรียนวัดหัวฝาย บ้านดง แม่เมาะ
171 โรงเรียนบ้านจำปุย บ้านดง แม่เมาะ
172 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน บ้านดง แม่เมาะ 054260170
173 โรงเรียนวัดท่าสี บ้านดง แม่เมาะ
174 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง บ้านดง แม่เมาะ
175 โรงเรียนบ้านสบเติ๋น สบป้าด แม่เมาะ
176 โรงเรียนสบเมาะวิทยา สบป้าด แม่เมาะ
177 โรงเรียนบ้านสบป้าด สบป้าด แม่เมาะ
178 โรงเรียนห้วยรากไม้ สบป้าด แม่เมาะ
179 โรงเรียนอนุบาล กฟผ.แม่เมาะ แม่เมาะ แม่เมาะ
180 โรงเรียนบ้านปงชัย แม่เมาะ แม่เมาะ
181 โรงเรียนวัดบ้านแขม แม่เมาะ แม่เมาะ
182 โรงเรียนบ้านหางฮุง แม่เมาะ แม่เมาะ
183 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) แม่เมาะ แม่เมาะ
184 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา แม่เมาะ แม่เมาะ
185 โรงเรียนวัดห้วยคิง แม่เมาะ แม่เมาะ