โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
ภาพกิจกรรม
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรื่อง การศึกษาผลของน้ำสกัดจากพืชที่มีต่อคุณภาพของกล้วยฉาบ
( Effects of plant extracts on quality of banana chips ) โรงเรียนเมืองยาววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,21:09   อ่าน 135 ครั้ง