โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
ภาพกิจกรรม
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรื่อง สมุนไพรปราบลูกน้ำยุงลาย (Elimination aegypti by herb) โรงเรียนเมืองยาววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,11:32   อ่าน 194 ครั้ง