โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเมืองวิทยา ได้ดำเนินการประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (Thai Stop Covid Plus) เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 86 ครั้ง