โรงเรียนเมืองยาววิทยา
132 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคี  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
สื่อเพื่อการเรียนรู้
CAIย้อนรอยอยุธยาตามหาตำนานพ่อหนานทิพย์ช้าง
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 65
หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พันธุ์พืชอนุรักษ์ 9 ชนิด
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 65